ikona pracovníka

PŘIDEJTE SE K NÁM - KARIÉRA

volné pracovní pozice
Straub s.r.o Ostravská 1847
748 01 Hlučín

Politika našeho systému řízení

Kvalitu určuje zákazník

Klademe důraz na osobní angažovanost a kvalitu všech pracovníků, spolupracovníků a dodavatelských organizací, na plnění požadavků zákazníka s cílem plnění přání zákazníka, dosahování co největší spokojenosti s využíváním nových technologií a materiálů šetrných k životnímu prostředí.

Kvalita, životní prostředí a bezpečnost práce se týká každého z nás

Rozvíjíme osobní přístup všech pracovníků a spolupracovníků s cílem neustálého zlepšování efektivnosti sytému managementu řízení. Přesně a rychle reagujeme při svých činnostech na zakázkách a obchodních případech s ohledem plnění kvality, požadavky zákazníka a dodržování zásad ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce. Interní komunikace pro plnění všech stanovených požadavků je nezbytnou nutností a významným prvkem v zabezpečování činností naší organizace.

Spokojení pracovníci jsou důležitou složkou naší organizace

Spokojenost pracovníků je založena na spravedlivém hodnocení, spolupráci, otevřené komunikaci, osobní odpovědnosti, angažovanosti a solidárnosti k naší organizaci. Pracovníci jsou zajišťováni naší organizací odpovídajícím pracovním zázemím a plněním bezpečnostním opatření k ochraně zdraví při práci.

Odpovědnost nikdy nekončí

Snahou naší organizace je neustále zlepšování naší činností a výkonnosti, kdy je důležitým prvkem okamžitá reakce na požadavky zákazníků s prioritou dodržení a zvyšování kvality s ohledem na životní prostředí s podmínkou důsledného dodržování smluvních ujednání s ohledem na dodržování zásad bezpečnosti práce.

Jsme týmem odpovědných pracovníků a spolupracovníků

Udržujeme a rozvíjíme vědomosti pracovníků cíleným výcvikem a školením. Zvyšujeme odbornou způsobilost všech pracovníků ovlivňujících kvalitu, vztah k životnímu prostředí a finální výsledky organizace. Důsledným výběrem navazujeme spolupráci se svými spolupracovníky, spolupracujícími firmami a všemi dodavatelskými subjekty tak, aby byla zajištěna kvalita našich činností a služeb.

Efektivní systém managementu řízení přináší růst organizace

Hodnotíme systém managementu řízení jako rozhodující součást řízení organizace, který je zaměřen na činnosti a služby organizace, abychom splňovali zákonné i jiné požadavky kladené na druh našeho podnikání v souladu s požadavky našich zákazníků, životního prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Neustále monitorujeme spokojenost zákazníka, vliv našich činností na životní prostředí, prevenci a vznik úrazů a poškozování zdraví s pravidelným vyhodnocováním s cílem neustálého zlepšování.

Dostupnost našich zásad

Tato politika integrovaného systému řízení je sdělována všem pracovníkům i spolupracujícím osobám a je dostupná veřejnosti na webových stránkách naší organizace. Pravidelně ji vyhodnocujeme vzhledem vhodnosti a aktuálním potřebám naší organizace.

Naše organizace se zavazuje dodržovat a být v souladu se zákonnými a jinými požadavky na kvalitu dodávaných výrobků a služeb s ohledem na životní prostředí, bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

Partneři kteří nám věří

Firmy se kterými dlouhodobě spolupracujeme na zajištění špičkové kvality našich staveb

Caparol
MAN
Baumit
Čerpadla IVT
Liebherr
Weber
ŽPSV a.s.

Kontaktujte nás, vše vám vysvětlíme.

Potřebujete poradit? Potřebujete získat další informace? Neváhejte nás kontaktovat.