ikona pracovníka

PŘIDEJTE SE K NÁM - KARIÉRA

volné pracovní pozice
Straub s.r.o Ostravská 1847
748 01 Hlučín

Nové lodžie

Nové lodžie

Dodatečně montované prefabrikované lodžie jsou vyráběné z typizovaných betonových dílců z voděodolného železobetonu. Tyto železobetonové prvky jsou velmi kvalitní s předpokladem zvýšené odolnosti vůči povětrnostním podmínkám.

Dodatečně montované prefabrikované lodžie jsou vyráběné z typizovaných betonových dílců z voděodolného železobetonu. Tyto železobetonové prvky jsou velmi kvalitní s předpokladem zvýšené odolnosti vůči povětrnostním podmínkám. Následná povrchová úprava plní především estetickou funkci, Životnost těchto prefabrikovaných dílců je odhadována min. na 60 let. Jednotlivé dílce jsou vyráběny v certifikované panelárně s dlouholetou zkušeností a podléhající přísné kontrole ze strany TZUS. Jednotlivé dílce jsou certifikovanými výrobky určenými pro stavebnictví podléhající evropským směrnicím.

Nové lodžie

Předsazené lodžie z prefabrikovaných betonových prvků

Dodatečně montované prefabrikované lodžie jsou vyráběny z typizovaných betonových dílců
z voděodolného železobetonu. Tyto železobetonové prvky jsou velmi kvalitní s předpokladem zvýšené odolnosti vůči povětrnostním podmínkám. Následná povrchová úprava plní především estetickou funkci. Životnost těchto prefabrikovaných dílců je odhadována na min. 60 let. Jednotlivé dílce jsou vyráběny v certifikované panelárně s dlouholetou zkušenosti a podléhající přísné kontrole ze strany TZUS. Jednotlivé dílce jsou certifikovanými výrobky určenými pro stavebnictví podléhající evropským směrnicím.

Předsazené lodžie se vyrábějí standardně v půdorysných rozměrech 3600x1475mm, které lze upravit dle dispozic domu. U vybraných konstrukčních soustav je možné nainsntalovat i lodžii o celkové ploše 6.3m2Půdorys podesty je volitelný a to mezi zkoseným a pravoúhlý tvarem. Běžná bočnice se vyrábí v obdélníkovém tvaru, při požadavku investora po projednání s projektantem/statikem je možné upravit tvar bočnice určitým vykrojením. Zábradlí lodžie je nejčastěji betonové. Další varianty zábradlí jsou ocelové, hliníkové, nebo nerezové s výplní bezpečnostním sklem [lepené sklo]. Pokud dovoluje dispozice panelové sestavy spojení dvou a více sloupců v jeden celek, je možné vytvořit lodžie mezi sebou průchozí (vytvořením otvoru v bočnici)

Montáž lodžií s vlastní technikou a personálem

Montáž lodžií provádíme vlastním technickým vybavením a profesionálním personálem. Disponujeme vlastní stavební a těžkou technikou např. mobilní autojeřáby Liebherr LTM 1030/2.1 a Tatra AD 20.2, Tatra AD 28, nákladní automobily MAN s hydraulickou rukou, dvě pracovní plošiny DENKA LIFT DK25, čerpadlo betonu Putzmeister, 50 000m2 lešení.

Nové lodžie i na zateplený dům

Prefabrikované lodžie lze montovat i na zateplené domy. V místě uložení betonového panelu se provede výřez v zateplovacím systému, který je zpravidla široký cca 20 cm. Hloubku výřezu určuje tloušťka zateplovacího systému, kdy se odstraní pouze nejnutnější část, protože dilatované montované železobetonové dílce nepředstavují tepelný most. Po montáži nové konstrukce dojde k systémové úpravě pracovního prostoru tak, aby byla zajištěna náležitá funkčnost KZS a nebyl narušen celkový desing domu

Výměna okna za balkonové dveře

Běžnou praxí je i montáž lodžií do míst, kde původně balkonová konstrukce nikdy nebyla. V těchto případech se provede demontáž stávajícího okna, vyřezání otvoru v podokenním prostoru, osazení nové balkonové sestavy, zednické zapravení, v nutných případech dojde k úpravě topení.

Prodloužení stávajících lodžií

U domu se sestávajícími lodžiemi je možné dodatečným přistavěním nové konstrukce výrazně navýšit půdorysnou plochu původní lodžie. Při výstavbě dojde k sjednocení výšek jednotlivých podlah, které jsou následně opatřeny nátěrem, kamenným kobercem nebo dlažbou.

Přerušení tepelného mostu

Založení nových lodžií je nejčastěji nad terénem do předem připravených základových kapes vytvořených v obvodovém plášti domu. Tlak je tak díky roznášecím bločkům ve větším záběru přenesen přes obvodový plášť na základové pasy domu. Vodorovné dílce jsou uloženy na bočnicích, které jsou průběžně ukotveny pomocí ocelových kotev přes obvodový plášť domu do příčných nosných panelů, stropních panelů, popřípadě věnců. Vodorovné dílce jsou pevně spojeny se svislými a tvoří, tak tuhou prostorovou konstrukci.Povrch nových lodžií je možné ošetřit fasádním nátěrem. Jednotlivé dílce lodžií není nutno dodatečně zateplovat, protože jsou dilatovány 5-8cm od obvodového pláště domu a tím je přerušen tepelný most, jakož to vážná konstrukční vada předešlých balkonových konstrukcí.

Image

 

Reference

 

Kde nemůže lodžie pověsíme balkón

Montujeme bezúdržbové hliníkové balkóny i na domy, kde žádné balkóny nikdy nebyly. Ve spolupráci se statikem navrhneme ideální rozměr balkónu a jeho způsob ukotvení. Tyto balkóny jsou vhodné pro všechny typy domů.

Partneři kteří nám věří

Firmy se kterými dlouhodobě spolupracujeme na zajištění špičkové kvality našich staveb

Caparol
MAN
Baumit
Čerpadla IVT
Liebherr
Weber
ŽPSV a.s.

Kontaktujte nás, vše vám vysvětlíme.

Potřebujete poradit? Potřebujete získat další informace? Neváhejte nás kontaktovat.