Tepelná čerpadla pro bytové a rodinné domy

Tepelná čerpadla informace Tepelná čerpadla informace

Dodáváme a instalujeme tepelná čerpadla všech systémů (vzduch/voda, vzduch/vzduch, země/voda) a zajišťujeme kompletní uvedení do provozu (technický návrh, projekční činnost, administrativa vč. stavebního povolení a případné vyřízení dotací).

Našim zákazníkům nabízíme teplená čerpadla, která mají padesátiletou tradici a jsou odzkoušena nepříznivým severským klimatem. Tato čerpadla jsou ideální volbou pro bytové, průmyslové a rodinné domy díky vysokým topným faktorům s účinností až do -25°C.

Dalším kritériem při výběru tepelných  čerpadel je bezesporu cenová dostupnost. Kromě překvapivě nízké ceny vyniká jednoduchou instalací, snadnou ovladatelností, moderním designem a neuvěřitelnou tichostí. To vše je podtrženo švédskou výrobní kvalitou. Jednou z dalších důležitých vlastností by měla být tichost tepelného čerpadla. Hlučnost některých tepelných čerpadel může negativně ovlivňovat komfort bydlení. Tepelná čerpadla NIBE, IVT, Sanden a Yanmar, jsou tak tichá, že se budete chodit přesvědčovat, zda jsou opravdu v provozu.

Na vybraná tepelná čerpadla dáváme spotřebiteli záruku 10 let na kompresor, byla-li instalace schválena autorizovaným technikem. Na vyžádání zajistíme prohlídku kotelen s tepelnými čerpadly, které jsme realizovali kompletně na klíč.

Funkce tepelného čerpadla

K přenosu tepelné energie ze vzduchu/země/vody do chladiva dochází ve výparníku. Chladivo, jehož nejdůležitější vlastností je nízký bod varu, cirkuluje v uzavřeném okruhu tepelného čerpadla. Ve výparníku přijme chladivo energii ze vzduchu a přejde do plynného stavu.

Vzniklý plyn je veden do kompresoru, kde je stlačen a tím se dále zvýší jeho teplota. Ohřáté chladivo se dále vede do kondenzátoru, kde předá energii topnému médiu. Tím se teplota chladiva sníží a to přejde opět do kapalného stavu. Chladivo poté přechází přes filtry do expanzního ventilu, kde se dále sníží jeho tlak a teplota. Tím dokončilo chladivo při svém oběhu jeden kompletní cyklus a znovu se vede do výparníku, kde díky teplu přijatému ze zdroje energie (vzduchu) opět přejde do plynného stavu.

princip-tepelneho-cerpadla

Druhy tepelných čerpadel

Tepelná čerpadla systému země-voda jsou nejúspornějšími tepelnými čerpadly na trhu, využívající jako zdroj tepla energii obsaženou v zemi nebo ve spodní vodě.  Sezónní topný faktor (COP) je až 5,4. Dodáváme 15 různých typů tepelných čerpadel země-voda s výkonem od 5 kW do 60 kW.

plosny-konektorhlubinny-vrt

 

Tepelná čerpadla systému vzduch-vodaTato tepelná čerpadla jsou určena pro umístění venku a je možné je připojit na existující topný systém s radiátory. Tak získáme kompletní vytápěcí systém s vynikajícími vlastnostmi pracující efektivně až do venkovní teploty –25°C, což je řadí mezi naprostou technologickou špičku na trhu.

air_water

Tepelná čerpadla systému vzduch-voda ventilační jsou jedinečná především pro nízkoenergetickou výstavbu, kde jednou kompaktní jednotkou máte zajištěno vytápění, ohřev vody a především řízené větrání se zpětným ziskem energie. Řízené větrání udržuje v interiéru optimální teplotu a vlhkost a současně zajišťuje, že vzduch uvnitř budovy je dokonale hygienický.

exhaust_air

 

Tepelná čerpadla systému země-voda/voda-voda odebírají energii ze spodní vody. Pokud je k dispozici snadno přístupná spodní voda, je možné ji využít jako zdroje tepla, protože její teplota se udržuje během celého roku mezi 7 až 12 °C. Je třeba dodržet vzdálenost 10 až 15 m mezi sací studnou a vsakovací studnou a dále je třeba posoudit směr toku spodní vody, aby nedošlo k tzv. „zkratování průtoku vody“. Tato instalace vyžaduje povolení a musí splňovat příslušné předpisy. Získat povolení však není pro spotřebiče problém, protože je certifikována podle ISO 14001 (šetrnost výroby k životnímu prostředí).

Tepelná čerpadla pro bytové domy

Vybrali jsme pro vás nejúspornější a technologicky nejpokročilejší tepelná čerpadla od předních švédských a japonských výrobců. 

Q-Ton vysokoteplotní čerpadla vzduch/voda

 • Pro přípravu teplé vody
 • Výkon 30 až 480 kW
 • Výstupní teplota 90°C
 • Denní produkce vody 3 až 100 m3

Co přináší?

 • Výstupní teplotu vody 90°C i při -25°C
 • Mimořádně nízké náklady na přípravu teplé vody
 • Moderní japonskou technologii ECO CUTE s chladivem CO2

Výhody Q ton:

 • Celoročně vysoká výstupní teplota vody
 • Stabilní výkon i při nízkých venkovních teplotách
 • Kaskádní zapojení pro budovy s vyšší spotřebou vody

Pro koho jsou vhodná?

 • Objekty se spotřebou teplé vody 3 000 až 100 000 l vody za den
 • Podnikatelské provozovny, hotely, ubytovny, penziony, sportoviště
 • Bytové domy, dodavatele tepla, provozovatele teplárenských sítí

q-ton

 

SANDEN vysokoteplotní čerpadla vzduch/voda

 • Pro přípravu teplé vody
 • Výkon 3,5 až 17,5 kW
 • Výstupní teplota 65°C
 • Denní produkce vody 0,5 až 5 m3

Co přináší?

 • Mimořádně nízké náklady na přípravu teplé vody
 • Velké množství vody o teplotě 65°C
 • Možnost využití tepla z odpadního větracího vzduchu

Výhody SANDEN:

 • Výstupní teplota 65°C při teplotě venkovního vzduchu -15°C
 • Kaskádní zapojení pro budovy s vyšší spotřebou vody
 • Moderní japonská technologie ECO CUTE s chladivem CO2
 • Vnitřní provedení pro snadné a bezpečné umístění tepelného čerpadla

Pro koho jsou vhodná?

 • Objekty se spotřebou teplé vody 500 až 5 000 l za den
 • Podnikatelské provozovny hotely, ubytovny, penziony, sportoviště
 • Bytové domy, rodinné domy s vysokou spotřebou vody

sanden

 

YANMAR plynová čerpadla vzduch/voda 

 • Pro vytápění a chlazení
 • Výkon 45 až 570 kW
 • Pohon motorem na zemní plyn

Co přináší?

 • Nízké provozní náklady pro vytápění a chlazení
 • Zásadní snížení emisí CO2 až o 90% v porovnání s běžným řešením s plynovým kotlem a elektrickým chladičem
 • Nízké náklady na ohřev vody díky využití odpadního tepla plynového motoru
 • Chlazení bez požadavku na elektrický příkon 

Výhody našeho řešení:

 • Stabilní výkon tepelného čerpadla i v zimním období
 • Reverzibilní pro topení a chlazení
 • Kaskádní zapojení pro budovy s vyšší spotřebou tepla a chladu
 • Distribuce energie  – VRV nebo vodní systém

Pro koho jsou vhodná?

 • Budovy, které vyžadují v zimě vytápění a v létě chlazení
 • Hotely, čerpací stanice, prodejny

yanmar

 

IVT tepelná čerpadla vzduch/voda/zem

 • Pro vytápění, chlazení a rekuperaci tepla
 • Výkon 20 až 400 KW
 • Výstupní teplota 68°C

Co přináší?

 • Mimořádně nízké náklady na vytápění a chlazení
 • Souběžnou výrobu tepla a chladu 

Výhody IVT GEO:

 • Vysoká výstupní teplota 68°C
 • Kaskádní zapojení pro budovy s vyšší spotřebou tepla
 • Vysoký topný faktor SCOP 5,52
 • Minimální nároky na zabraný prostor

Pro koho jsou vhodná?

 • Podnikatelské provozovny
 • Hotely, ubytovny, penziony, sportoviště, bazény
 • Bytové domy
 • Pro využití odpadního tepla v technologických provozech

ivt-geo

 

NIBE tepelná čerpadla vzduch/voda/zem 

F2300 s účinným SCROLL EVI kompresorem, který pracuje při teplotách až do –25 °C je vyráběno ve výkonech 14 a 20kW a je vhodné pro všechny bytové domy.

Tepelné čerpadlo NIBE F2300 je díky kompresoru SCROLL EVI schopno zajistit teplotu topné vody až 65°C. Při venkovní teplotě –25°C klesne výstupní teplota pouze na 63°C. Při vývoji tohoto tepelného čerpadla byla věnována speciální pozornost hlučnosti, proto se řadí mezi nejtišší čerpadla na trhu.

Tepelné čerpadlo NIBE F2300 využívá venkovní vzduch, a proto není nutné zřizovat vrty nebo plošné zemní kolektory. Je konstruováno pro systémy teplovodního vytápění. Instalace se provádí několika způsoby, buď na střeše domu, stěně bytového domu nebo na zemi.

Tepelná čerpadla vzduch- voda až do výkonu 25 – 31 kW pro venkovní instalaci, dvoukompresorové tepelné čerpadlo, možnost až čtyř jednotek v kaskádě, velmi nízká hladina hluku do 39 dB(A), rám je akusticky zcela izolován od jednotky, výstupní teplota pouze kompresorem 60°C

Při instalaci až čtyř jednotek NIBE AP-AW30 do kaskády docílíte jmenovitého topného výkonu až 124 kW. Vestavěný řídicí systém umožňuje komunikovat s případným nadřazeným systémem pro řízení celé budovy

Tepelná čerpadlaAlpha InnotecAlpha Innotec

 

 

 

UKÁZKA REFERENCÍ  download

IMG_0037
IMG_0040
Výstavba rodinného domu v Ostravě
0101
Dodávka a instalace tepelného čerpadla NIBE F2300-14 v Opavě
20121215_103213
Dodávka a instalace tepelného čerpadla v Kravařích
Instalace cerpadla
Revitalizace bytového domu v Opavě
Tepelná čerpadla
phoca_thumb_l_dvorce4_f2300
phoca_thumb_m_dvorce3_f2300
phoca_thumb_l_Dobrovice_panel4
phoca_thumb_l_Dobrovice_panel5
phoca_thumb_l_78-img_2799
phoca_thumb_l_81-img_2795

Poptejte nás!

Fields marked with an * are required

|