O firmě

Tomáš STRAUB s.r.o. je stavební firma, která nabízí ve vysoké kvalitě širokou škálu stavebních prací. Mezi naše hlavní stavební činnosti patří revitalizace bytových a rodinných domů, výstavba rodinných domů na klíč, rekonstrukce a sanace budov, dodávka a instalace tepelných čerpadel a dodávka a montáž nových lodžií. Právnická osoba Tomáš STRAUB s.r.o. vznikla na jaře roku 2006 a je přímým následovníkem fyzické osoby Tomáš Straub, založené v roce 1994. Již řadu let jsme držiteli certifikátů  SMJ ISO 9001:2009, enviromentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001:2005 a dle ČSN OHSAS 18001:2008. Máme sjednáno pojištěni odpovědnosti za újmu na částku 40 000 000 Kč a také pojištění proti živelným pohromám na částku 2 000 000 Kč. Firemní kanceláře, sklady a technické zázemí se nachází ve vlastním areálu. Disponujeme kvalitním týmem organizačních a technických pracovníků. Personální obsazení – provoz: jednatel firmy, obchodně – technický zástupce, 4 stavbyvedoucí vč. autorizace pro pozemní stavby, 2 technici na stavbách, 2 přípraváři/rozpočtáři staveb, 1 manažer kvality ISO/správce areálu a ekonom. Personální obsazení – výroba: 23 fasádních a zednických čet, 3 čety obkladačů, 3 čety klempířů, 2 čety lešenářů, 1 četa izolatérů, bagristi, jeřábníci, řidiči nákladních a dodávkových vozidel, skladník. Naše firma používá výhradně vlastní technické vybavení a disponujeme více než 40 000 m2 systémového fasádního rámového lešení Plettac SL70, včetně systémových i atypických komponentů. Součástí lešenářského vybavení firmy je i 5 ks elektrických výtahů GEDA 120 Profi, 1 ks GEDA 200 lafetový výtah, 2 ks nákladních výtahů GEDA 500Z pro 8 osob, který je možné přimontovat jak k lešení, tak samostatně k budově o výšce až 60m a výrazně zvyšuje bezpečnost i komfort práce při stavebních činnostech na střeše a obvodovém plášti domu. Disponujeme vlastními nákladními vozidly: 2 ks MAN TGS 440 (26t) s hydraul. jeřáby Palfinger s dosahem 23m a TEREX Atlas 240E2 s dosahem 15m, MAN TGS 180 (12t) s hydraul. jeřábem Palfinger s dosahem 11m a nosičem vyměnitelných nástaveb, MAN TGM 19.414 s hydraul. jeřábem HIAB s dosahem 14m a nosičem vyměnitelných nástaveb, MAN TGS 6*6 sklápěč 26t, 2ks MAN TGL 12.210 s nosičem hákových kontejnerů 7t, 1ks MAN TGA 26.440 BL 6×4 s vlečkou a hydraulickým jeřábem Palfinger PK 32080,  15 vozidel do 3,5t, traktorbagr JCB 3CX Sitemaster,  pásový bagr JCB 8030 a TAKEUCHI TB250 kolový multifunkční nakladače KRAMER 280. Pumpa na beton Putzmeister Concreteboy, strojní omítačky PFT G4 a autojeřáb Liebherr LTM 1030-2.1 a Tatra AD 20.2Areál firmy TOMÁŠ STRAUB s.r.o.

POMÁHÁME A PODPORUJEME

Jsme rádi, že můžeme pomoct a podpořit naše děti při sportovních aktivitách. Sponzorujeme fotbalový tým Hošťálkovic,  Sbor dobrovolných hasičů v Bobrovníku, Klub vojenské historie v Hlučíně a cyklistické závody Májový bobr MTB.

Fotbalový tým Hošťálkovice
Fotbalový tým Hošťálkovice
Sbor dobrovolných hasičů Bobrovníky
Sbor dobrovolných hasičů Bobrovníky
Sbor dobrovolných hasičů Bobrovníky
Sbor dobrovolných hasičů Bobrovníky

Politika systému řízení

Kvalitu určuje zákazník

Klademe důraz na osobní angažovanost a kvalitu všech pracovníků, spolupracovníků a dodavatelských organizací, na plnění požadavků zákazníka s cílem plnění přání zákazníka, dosahování co největší spokojenosti s využíváním nových technologií a materiálů šetrných k životnímu prostředí.

Kvalita, životní prostředí a bezpečnost práce se týká každého z nás

Rozvíjíme osobní přístup všech pracovníků a spolupracovníků s cílem neustálého zlepšování efektivnosti sytému managementu řízení. Přesně a rychle reagujeme při svých činnostech na zakázkách a obchodních případech s ohledem plnění kvality, požadavky zákazníka a dodržování zásad ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce. Interní komunikace pro plnění všech stanovených požadavků je nezbytnou nutností a významným prvkem v zabezpečování činností naší organizace.

Spokojení pracovníci jsou důležitou složkou naší organizace

Spokojenost pracovníků je založena na spravedlivém hodnocení, spolupráci, otevřené komunikaci, osobní odpovědnosti, angažovanosti a solidárnosti k naší organizaci. Pracovníci jsou zajišťováni naší organizací odpovídajícím pracovním zázemím a plněním bezpečnostním opatření k ochraně zdraví při práci.

Odpovědnost nikdy nekončí

Snahou naší organizace je neustále zlepšování naší činností a výkonnosti, kdy je důležitým prvkem okamžitá reakce na požadavky zákazníků s prioritou dodržení a zvyšování kvality s ohledem na životní prostředí s podmínkou důsledného dodržování smluvních ujednání s ohledem na dodržování zásad bezpečnosti práce.

Jsme týmem odpovědných pracovník a spolupracovníků

Udržujeme a rozvíjíme vědomosti pracovníků cíleným výcvikem a školením. Zvyšujeme odbornou způsobilost všech pracovníků ovlivňujících kvalitu, vztah k životnímu prostředí a finální výsledky organizace. Důsledným výběrem navazujeme spolupráci se svými spolupracovníky, spolupracujícími firmami a všemi dodavatelskými subjekty tak, aby byla zajištěna kvalita našich činností a služeb.

Efektivní systém managementu řízení přináší růst organizace

Hodnotíme systém managementu řízení jako rozhodující součást řízení organizace, který je zaměřen na činnosti a služby organizace, abychom splňovali zákonné i jiné požadavky kladené na druh našeho podnikání v souladu s požadavky našich zákazníků, životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Neustále monitorujeme spokojenost zákazníka, vliv našich činností na životní prostředí, prevenci a vznik úrazů a poškozování zdraví s pravidelným vyhodnocováním s cílem neustálého zlepšování. 

Dostupnost našich zásad

Tato politika integrovaného systému řízení je sdělována všem pracovníkům i spolupracujícím osobám a je dostupná veřejnosti na webových stránkách naší organizace. Pravidelně ji vyhodnocujeme vzhledem vhodnosti a aktuálním potřebám naší organizace.

Naše organizace se zavazuje dodržovat a být v souladu se zákonnými a jinými požadavky na kvalitu dodávaných výrobků a služeb s ohledem na životní prostředí a bezpečnost a ochrana zdraví při práci.

|