Na bytovém domě v Třemešné jsem spustili 3 tepelná čerpadla vzduch/voda IVT AIRX 17, která vytápí bytový dům a vyrábí teplou vodu pro 24 bytových jednotek.

Tento projekt byl realizován s podporou dotačního programu IROP.